Aktiviteter i Rogaland 2011
Her kommer opplysning om aktiviteter i Rogaland. Det blir som grevinnen og Hovmesteren,samme som sist år,et sammarbeid mellom Rogaland fuglehundklubb,RFK, og distrikts representant for de forskjellige raseklubber.
Nisks representant har ansvar for treningssamling vinter og høst i Sirdal
vinter samling 1: lørdag 5.februar,Sirdal,
høst samling: søndag 21. august,Sirdal.Påmelding begge arangement til:
Per Sandanger per@sandanger-trafikkskole.no event. telf 90874947
Husk ved påmelding gjelder prinsippet først til mølla. Der hvor anntall deltagere må begrenses.

Men her en liste over samtlige tilbud
Dressurkurs ansvarlig RFK oppstart etter påske påmelding som over eller RFK
Vintersamling 1 Sirdal, se over,
Vintersamling 2 Neseheia, 26.og 27. ansvar NVK Helgesamling fred. til sønd. påmeldind Kjetil Kristiansen 90647638
Apportkurs oppstart februar/ mars ansvar RFK
Vann/spor kurs ansvar NVK oppstart 5.mai går over 5 kvelder.påmelding Kjetil Kristiansen 90647638
Utstillingsteknikk ansvar RFK begynnelsen av juni. før utstillingen.
Avvenning sau Starter i juni påmelding Jone Mossige 92412761, Arne Abel-lunde 97744245, Arild Skeivik 90067522 eller Per Sandanger mail eller telfnr over.
Lærdueskyting, Lye Lerduebane oppstart etter påske, tirsdager se terminliste på RFKs hjemmeside.
Rypetaksering i Statsskogs terreng Njadarheim 5. -7. august For deltagelse må hund være jaktpremiert. påmelding se RFKs hjemmeside
Apportbevis, For RFK er det Alexander kristiansen, Arild Skeivik, og Thor B, Sagland som utfører dette
Treningssamling høst, Sirdal påmelding se over.
Medlemskveld(er) Dette kungjøres på RFK hjemmeside, følg med. Over påske blir første møte hvor Elin Wittussen stiller opp.Dato tid og sted se RFKs hjemmeside.
Terminfestede arangementer:
jaktprøve vinter 1 Sirdal 12. 13.februar
vinter 2 sirdal 11. - 13.mars
Apportprøve(Bråstein)er noe usikker.
Utstilling Ølberg 19.juni
apportprøve,Horve ansvar NVK 2.-3.juli
Jaktprøve høst Sirdal 26.-28.august
Jaktprøve lavland, med Forus Open oktober november.
Da nermer vi oss igjen et nytt år og får komme tilbake med nye tilbud.
RFK hjemmeside rogalandfk.org her kungjøres dato og påmelding der hvor det ikke er oppgitt.
Håper dere finner aktivitet som passer. Til dere som ikke mottar mail fra meg send deres mail adresse.
Ha et riktig godt Nytt År
Per