Irsk setteren har de siste tiårene vært en frisk og sterk rase i vekst, noe vi også vil jobbe med fremover. Dette vises blant annet i RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) som er ett krav fra NKK om rasens avlstrategi 10 år fremover i tid. (se link for å lese RAS)

 

De siste tiårene er avlsdyrene som er anbefalt brukt av NISK selektert gjennom en grundig dokumentasjon av både eksteriørkvaliteter og brukskvaliteter. Kriteriene har vært i god balanse med tanke på tilgang av avlsdyr, noe som har gjort at flere individer har vært med på å prege den avlsbasen vi har i dag. Importer fra flere land har vært med på å styrke ikke minst de jaktlige egenskapene på rasen, slik at vi i dag har en bred avlsbase med hunder som oppfyller kriteriene NISK har satt for anbefalte avlsdyr.

 

I forhold til HD er andelen  fortsatt høyere enn ønskelig.

Selv om andelen HD fri har hatt en økende tendens de siste ti årene, er det ønskelige å jobbe for å øke denne. Det gledelige er at andelen med HD D og HD E har sunket, slik en totalt sett kan si at hoftekvaliteten på populasjonen er bedret.

 

Ant. Avkom

Ant. røntget

% røntget

Ant. Fri

% fri

Ant.C

% C

Ant. D

% D

Ant.E

% E

 

2003

470

258

54,9 %

224

86,8 %

21

8,1 %

11

4,3 %

2

0,8 %

2004

445

213

47,9 %

191

89,7 %

12

5,6 %

9

4,2 %

1

0,5 %

2005

463

246

53,1 %

217

88,2 %

18

7,3 %

11

4,5 %

0

0,0 %

2006

466

257

55,2 %

207

80,5 %

19

7,4 %

23

8,9 %

8

3,1 %

2007

452

215

47,6 %

188

87,4 %

12

5,6 %

13

6,0 %

2

0,9 %

2008

581

246

42,3 %

213

86,6 %

25

10,2 %

6

2,4 %

2

0,8 %

2009

522

210

40,2 %

171

81,4 %

26

12,4 %

9

4,3 %

4

1,9 %

2010

558

221

39,6 %

187

84,6 %

25

11,3 %

6

2,7 %

3

1,4 %

2011

440

177

40,2 %

144

81,4 %

19

10,7 %

10

5,6 %

4

2,3 %

2012

527

105

19,9 %

94

89,5 %

6

5,7 %

3

2,9 %

2

1,9 %

Siste ti

årene

4 924

2 148

43,6 %

1 836

85,5 %

183

8,5 %

101

4,7 %

28

1,3 %

Alle

13 325

5 780

43,4 %

4 836

83,7 %

508

8,8 %

331

5,7 %

105

1,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasjonen i Norge fremstår som frisk, og det vil vi fortsette å ha i fremtiden.

Pr i dag så må man teste avlsdyr for immunsviktsykdommen CLAD, og øyesykdommen PRA før registrering i NKK. 

Avlsrådet vil følge tett med også på andre sykdommer som måtte opptre hyppigere enn det en kan forvente. Skal vi lykkes er det viktig å ha en åpen linje til hundeeierne, slik at disse melder fra om sykdomstilfeller. Spesielt må vi være på vakt mot sykdommer som, kloløsning, lillehjernesvinn og hjernesvinn, som ennå ikke er registret blant våre hunder. I løpet av 2016 har vi hatt en helseundersøkelse som viser at irsk setter er en sunn og frisk rase.

 

 

Linker til    RAS  - Rasekompendium