Jubileumsfeiring
Første gang NISK hadde møte i Bergen var hele 55 år etter at klubben ble stiftelset i 1917. Men i juni 1972 ble det avholdt et innholdsrikt medlemsmøte på Hotel Norge i Bergen, der klubbens formann Arne Holmesland viste lysbilder og kåserte om ”Typeutviklingen hos irsksetter gjennom 100 år”. Videre hadde man innlegg om jakt, jaktprøver og utstilling. Det vites ikke hvor mange medlemmer som deltok på medlemsmøtet i 1972, men på jubileumsmøtet i Fyllingsdalen i Bergen 5. november 2012 var vi over 30 personer.

Samlet rundt bursdagskringle, kaffe og brus, innledet dagens leder, Anniken Friis, med noen ord om arbeidet i NISK her vest i årene etter 1972, godt supplert av våre ”veteraner” Narve Johansen og Arvid Moe. Arvid var distriktskontakt fra midten på 80-tallet, men distriktsavdelingen vår ble etablert først i 1995.

Medlemmene i NISK her vestpå holdt høyt aktivitetsnivå gjennom alle år, med skytetrening, saue-aversjonskurs, dressurkurs, medlemøter, julebord, treningssamlinger og deltakelse på utstillinger og jaktprøver. Særlig Nøsen-prøven, NISK sin ”egen prøve” var sentral.

Avlsarbeidet fikk etter hvert stort fokus, og bidro sterkt til den positive utviklingen av irsksetteren som jakthund. Flere av våre hunder gjorde seg bemerket. Avdelingen har blant annet æret Martin Vivås sin hund Hokus Pokus gjennom etablering av en egen vandrepokal, ”Årets jakthund Hokus-Pokus”, se egen sak
.
                                     "Husker du.. ?"  Petter og Arvid i passiar.  

Massasjekurs for hund
Etter en liten pause gikk jubileumsfeiringen over i massasjekurs, ved rehabliteringsterapaut Adrian Fosse Jæger fra Dyreklinikken Bergen Vest. For en gangs skyld fikk hundene våre delta på medlemsmøte!

Fosse Jæger gjennomgikk massasjemetoder, og demonstrerte de ulike øvelsene før vi fikk prøve oss på egen hund. Han kalte massasje ”systematisk kos”, og viste til at massasje gir fin kontakt mellom hund og menneske.

Fosse Jæger viste til at hundemassasjen kan forebygge og forhindrer at et lite muskelproblem blir større. Med massasje innhenter hunden seg raskere etter trening eller skade. Alle hunder kan få muskelspenninger. Spenninger betyr smerte, og gjennom sitt kropsspråk forsøker hunden å fortelle at noe er galt. Hunden kan vise aggresivitet, stress, redsel eller irritasjon. Fysiske tegn på smerte kan være at hunden er veldig svai i ryggen, halter, unngår berøring eller visse bevegelser.

Massasjen har trykk- og tøyningseffekter på hud, muskler, nerver og blodkar. Dette bidrar til økt blodsirkulasjon som gjør musklene mer føyelige og smidige.

                                               Adrian demonstrerer

Etter gjennomgang og demonstrasjon fordelte vi oss i lokalet, og øvde oss på grepene som Fosse Jæger hadde demonstrert. Alle fikk råd og veiledning.

                                                 Øvelser gjør mester

På kurset ble vi minnet om at stell av hund er en viktig del av det å være hundeeier. Gamle årsmøtereferater viser at stell av hund har vært et sentralt tema i NISK gjennom tidene. Det ble et hyggelig og fint jubileumsmøte der vi ble minnet om vår stolte historie som rasehundklubb.