Vi Gratuulerer Ingemar og Delta med 3AK 26 mars på Romeriksprøven i Sømådalen.
Rastaskogens Dip Delta eies og ble ført av Ingemar Søderstrøm

Oppdretter er Kennel Rastaskogen
Dip Delta er etter Rypebuas C-Vincent og Rastaskogens Cava