Vestfold 2/10 - 2021

Vi gratulerer Ingemar Söderström og Rastaskogens Dip-Delta med 2 AK under Vestfold I på lørdag. Delta er etter Rastaskogens Cava og Rypebua`s Vincent. Oppdretter er Ingemar Söderström.