I første og andre slippet slipp i både tett skog og åpent lende, viste Baloo søkskvaliteter av meget høy klasse, men uten å være borti fugl. I sitt tredje slipp støkket han først ei rype, og satte seg kontant! Han Knut ble overraska – for å si det mildt. Senere samstand med makker, noe upresist – og reis og ro i skuddet. Senere ny samstand med makker, presist – uten reis. Tverrvending og ny stand; kanonreis på avstand, mot oss – presist på rypa og Baloo var rolig i oppflukt og skudd. Dommeren gjorde oppmerksom på at det var fem minutter igjen før timen var unnagjort… Da tenkte han Knut: «Dette går veien»! Baloo hadde i løpet av dagen zappa seg inn og funnet den mentale jakt-kanalen.

Knut og Eli har vært jevnlig på trening med han Baloo og fikk betalt for jobben. Lykke til videre!

Kritikken:

"I tett biotop og medvind revierer Baloo utmerket, i god kontakt, flytende aksjon og fin stil. Senere, i åpent terreng, går Baloo stort - i god kontakt med fører. Støkker, og er rolig. Stand med makker. Reiser, noe upresist, ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Senere ny stand med makker. Rype letter presist og Baloo er rolig i oppflukt og skudd. Baloo finnes i en flott stand i tett biotop, reiser rype presist og villig. Det skytes, og Baloo roes. En glimrende vindbruker og jeger av rang tildeles en velfortjent 1 PR UK. / Tromsø 24.08.13 / Dommer: Frank-G. Bjørn". Slipptid: 60 minutter. Stand m/makker: 3. Sjanse på fugl: 1. Karakterer: 5/5/6/4/4/4