Sika til Hans Gjøslien og Sonja Stuverud fikk 1 AK i Østfold. Sika er kun 2 1/2 gammel og dette var hennes 3 AK start.