Østfold: 1/10 - 2017

1 AK Lavland: Anders Fledsberg og Gagganjunis Makker.

Oppdretter: Gagganjunis ved Jan Riise Pedersen/Karin Bodil Kanebog.

Mor/Far: Gagganjunis Vieksa/Pasvikdalens Nemo.

Vi gratulerer så mye.

Styret; avd. 1