Der sitter det fugl :-)

Her står vi og der fremme sitter rypene. Husk å sende inn resultater og bilder til NC :-)