Velkommen till årsmøte i avdeling 5, i Statens Hus, Kaigaten 9, tirsdag 31. januar 2012. kl 1900. Statens Hus ligger mellom bystasjonen og jernbanestasjonen.

Årets hunder og vinner av Hokus Pokus pokalen skal kåres på årsmøtet. De som ønsker å melde inn resultater og være med i kåring av årets hunder sender sine resultater til avd5@nisk.no  innen 10. januar 2012. Kåringene gjelder resultater oppnådd i 2011.

Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret. Årsmøtedato skal opplyses på klubbens hjemmeside med minst 4 ukers varsel. Innkalling skjer skriftlig (e-post og hjemmeside) med minst 2 ukers varsel og med opplysning om hvor sakspapirer kan fås. Fristen for innsending av forslag er 3 uker før årsmøtet.

Saksliste:

1. godkjenning av innkalling og dagsorden
2. valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
3. behandling av styrets beretning
4. godkjenning av regnskap
5. behandle styrets budsjett og handlingsplan
6. behandle innkomne forslag
7. valg av avdelingsstyre
8. valg av utsendinger til generalforsamlingen.

Fritjof Stangnes (sign)
Leder avd 5

Du kan laste ned sakspapir under etter hvert som de foreligger.

Styrets beretning for 2011.
Innkomne forslag til årsmøtet.
Statutter for Hokus Pokus pokalen
Poengberegning Årets Hunder Nisk avd 5
Nisk vandrepremie  
Handlingsplan 2012 - forslag
Regnskap Nisk avd 5 2011