TIL DELTAKERE PÅ TRIPPELPRØVEN 2011!
 
 
Deltakeroversikt i form av foreløpige partilister er nå lagt ut. Det kan bli gjort endringer i tiden før prøven starter. Stemmer ikke din påmeldte start med oversikten, gi omgående beskjed til prøvesekretær Ellen B. Dobloug, mob. 413 25189, epost: ellenbd@online.no.
 
Det er foreløpig ledige plasser søndag i UK/AK.  Det er påbegynt en venteliste for UK AK lørdag. 
 Påmeldinger er à jour med innbetalinger pr. 16.9.
 
Generell informasjon:
 
  • Sekretariatet er på Hjerkinn Fjellstue.
  • Opprop alle dager kl. 0800 på Hjerkinn Fjellstue.
  • Husk å ta med registreringsbevis, vaksinasjonsbevis (evt. også apportbevis). Det vil bli tatt stikkprøvekontroll. Manglende dokumentasjon ved kontroll vil medføre bortvisning fra prøven.
  • Kan du ikke delta pga. forhold med hund (løpetid/skade) eller deg selv, må veterinærattest/legeattest foreligge senest 12 timer før opprop for at 75% av påmeldingsavgiften kan refunderes. Gi omgående beskjed til prøvesekretær om trekking av hund fra prøven.
  • Ønsker du ikke å stå på venteliste, gi skriftlig beskjed til prøvesekretær innen 7 dager før start for å få refundert startkontingenten.
  • ”Jegermiddag” på Hjerkinn Fjellstue lørdag kveld. Påmelding direkte til fjellstuen.
 
VI ØNSKER HJERTELIG VELKOMMEN TIL TRIVELIGE DAGER I FJELLET!
 
Prøvekomiteen

Norsk Derby

 

I Norsk Derby er kommet nok en trekking på grunn av løpetid. Dermed er vi nede i fire kval-partier i ND.