Rugde er en liten  vadefugl som trekker langs norskekysten i månedene før jul. Rugdetrening gir flotte muligheter for fuglehundtrening, for mange ganske nært bosted og nærmiljø.

Årets samling foregikk tradisjonen tro på Radøy nord for Bergen. I alt 10 hundeførere og 12 hunder deltok. Noen hunder er erfarne og vet hva det går i. De søker systematisk i biotoper der rugden setter seg ned for å beite. Dette er skogkanter mellom kulturmark og utmark, under små granfelt eller skogholt eller ute på myrer, som ligger spredt mellom lyngmark og småhauger i det relativt flate kystlandskapet. Andre hunder er unge og uerfarne. De må oppleve hva det handler om før de klarer å legge opp et målrettet søk. For oss førere gjelder det å lære hvordan vi hjelper hunden til å oppsøke rette steder og lede den gjennom søksarbeidet.

Våre to instruktørene Roald Kjellevold og Egil Hauge ledet hvert sitt parti. De er antagelig blant Vestlandets mest erfarne rugdejegere, og avdelingen er svært privilegert som har de med som instruktører på samlingen. Instruktørene har med hagle, og kan felle fugl dersom situasjonen oppstår og hundføreren ønsker det.

Denne lørdagen viste et par hunder tydelig markering ved et par anledninger. En hund tok stand, og jegeren gjorde seg klar med hagla. Men hunden utløste og forsvant inn i krattet uten at vi så noe fugl. Dagen gikk videre uten at det ble noe fuglearbeid. Instruktørene snakket om at det fortsatt kanskje ikke har vært kaldt nok i høyden til at fuglen har trukket ut til kysten. Så lenge snøen ikke har lagt seg i fjellet, er det fortsatt mat å finne. Det kan være rett. Men rugden er uansett den type fugl som dukker plutselig opp, for så å forsvinne igjen like raskt. Derfor gjelder det  å komme seg ut, og håpe på at vi en dag er der samtidig med at rugden trekker forbi.

Deltakerne på årets samling fikk i alle fall prøvet seg på rugdejakt, og fikk noen tips om hvordan vi kan jobbe videre hver for oss. Midt på dagen hadde vi hyggelig felles lunsj i skogkanten, med leirbål og småprat.

Takk til positive og hyggelige deltakere på årets siste medlemssamling i avdeling 5. Og takk igjen til våre trofaste instruktører, som også i år hjalp oss med å gjennomføre rugdesamling på Radøy.

  Partiene samlet før start
 
  Roald Kjellevold
 
   Egil Hauge og Rødlien'sTwiggy
  
    Hundene ser litt pjusk ut, men leirbålet lyste opp i  regnværet!