Denne treningen foregår med duer som erstatningsfug og fasaner i voliære.

Målet med denne treningen er å få ro i oppflukt og befeste standinstinktet samt
forsterke lederskapet.

Denne treningen foregår kontrollert og sparer deg for mange treningsturer i fjellet.
En forutsening for et godt resultat er en god grunndressur.

I landlige omgivelser 40 min fra Oslo, og 30 min fra Lillestrøm ligger Enebakk.
Her har vi 10 mål inngjerdet område.

Adressen er:

Morten Sætaberget
Thorudveien 129
1912 Enebakk


Pris 250 per stk.

For mer infomasjon:
Reidar Løfsgaard
Tlf. 916 95 004
reidar_loe@hotmail.com