Torsdagstreningene er igang igjen. Vi møtes på parkeringsplassen til langnes renseanlegg.

Vel møtt