Da er året 2011 på hell og årets jaktprøver og utstillinger avviklet.
Mange av medlemmene har deltatt og nå skal de beste hedres.

Avdeling 9 kårer beste hund på jaktprøve i:

- UK
- AK
- VK
- SKOG

- Og vi kårer BESTE UTSTILLINGSHUND.

SEND RESULTATENE DIN(-E) HUND(-ER) HAR OPPNÅDD I 2011 TIL:

Bodil.karin.kanebog@nrk.no

innen 15. desember.

Med hilsen styret.