Det blir en felles avslutningsdag i Røyken lørdag 15.juni m/mulighet til å ta apportbevis. GPS-adresse: Krokoddveien 18, 3440 Røyken