Send inn jaktprøveresultater.

Da er prøvesesongen, vinter 2011, godt i gang. Så langt er to prøvehelger gjennomført i vårt område. Så vidt jeg har klart å finne ut er det en premiering i vår klubb så langt.

IS Hadseløyas Enya til Finn Strandskog oppnådde 2. AK på Vesterålsprøven 19. og 20. februar. Vi gratulerer!

Styret har dessverre verken tid eller kapasitet til å følge med på alle prøvene hvor det stiller hunder fra avdeling 9, Troms og nordre Nordland.

Derfor ber vi om at når du har vært på prøve og blitt premiert, send en mail til bodilkan@gmail.com eller niskavd9@gmail.com
Så legger vi resultatene ut på web siden vår så snart som mulig.
Lykke til alle dere som stiller i vinter.

Bodil Kanebog