Fortsatt er det mulig for hundeiere med behov for det å lære sine hunder dette. Avd.7 er godt dekket i Midt-Norge med sine kontaktpersoner for aversjonsdressur. Ved behov kan medlemmene kontakte. For kontaktinformasjon, se på avd.7 nett-siden.