Rypebua`s A-Mercedes til Lene og Trygve Moen oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe.

mor: Neadalens Rypa

far: Valeheias Killakee

oppdretter: Lene og Trygve Moen

 

Vi gratulerer!