Vår rasespesifikke avlsstrategi (RAS) skal oppdateres og legges frem for klubbens representantskap våren 2019. I den forbindelse inviterer NISK’s styre og avlsråd til en konferanse for å diskutere det langsiktige avlsarbeidet i klubben og eventuelle endringer/forbedringer som bør inn i RAS.

Konferanse henvender seg primært til våre oppdrettere, men er selvsagt åpen for alle medlemmene.

Konferansen finner sted i COOP Norge AS sine lokaler i Trondheim; Østre Rosten 108, 7075 Tiller, lørdag den 24. november 2018. Det er god parkering og et busstopp i nærheten.

Foreløpig program ser slik ut:

1100 - 1110

Velkommen og innledning ved Knut Reed (leder NISK)

1110 - 1130

Status utviklingen av irsksetteren i Norge ved Tor-Hartvig Bondø (leder avlsrådet i NISK)

1135 - 1245

Helseundersøkelse på irsksetter. Genetisk bredde, morderne avlsarbeid for helse og avlsmessig fremgang og bruk av indeks ved professor Frode Lingås (Veterinærhøgskolen(NMBU)

1245 - 1300

Kaffe

1300 - 1330

Workshop – forslag til endringer i RAS

1330 - 1400

Lunch

1400 - 1500

Workshop – forslag til endringer i RAS

1500 - 1515

Kaffe

1515 - 1730

Presentasjon og diskusjon fra workshopene

1730 - 1800

Oppsummering

 

For overnatting benytter vi hotell Scandic Lerkendal. Deltakere tar selv direkte kontakt og booker overnatting. Bruk bookingskode 46774175. Pris er kr. 950,- pr. enkeltrom inkl. frokost. Hotellet ligger 3 mil fra flyplassen. Ta Nettbuss (flybussen) som stopper ved hotellet eller felles taxi fra Stjørdal Taxi. Reise/oppholdskostnader dekkes av den enkelte og/eller dekkes av den lokale avdelingene for utsendinger.

Påmelding til post@nisk.no innen 15. november.