Torsdagstreningene.
 
På årsmøtet vedtok vi å fortsette med torsdagstreningene og fortsette å leie lokalene, ungdomshuset, i Håkøybotn.
 
Pga klubbens økonomi må vi også i år be klubbens medlemmer om et bidrag til treningskveldene. 
 
For kun kr 200,- får du kaffe, litt å bite i UNDER TAK ! 
 
OG selvsagt dressurtrening og teorikvelder med mange interessante temaer. 
 
OG dette er for et helt år !
 
Så derfor en oppfordring ; sett kr 200,- pr pers inn på konto nr 47002374605  Merk innbetalingen med ”Torsdagstrening”.
 
 
Bodil