Avlsindekser er ikke et mål på egenprestasjon, men en indeks som sier noe om hvordan man forventer at en hund avler. Vi har avlsindekser på VILTFINNEREVE OG JAKTLYST.

 

Disse finner du dersom du går in i vår Søk på hund base i fanen lengst til høyre når du har funnet fram til hunden du søker. (Feltet markert med gult.)

FAner

Hva er avlsindeks


Indeksene er tall som gir et estimat (beregning) på hvor god den enkelte hunds arveegenskaper er for den enkelte egenskap. Indeksene har et gjennomsnitt på 100 og en normalfordeling rundt dette. Hunder med indekser over 100 antas å være bedre enn gjennomsnittet og de med indekser under 100 tilsvarende dårligere enn gjennomsnittet i den enkelte egenskap. Vi kan ikke sammenligne indekser på tvers av raser.

 

Som grunnlag for indeksene inngår opplysninger fra jaktprøver (jaktlyst og stander) for alle individer i NKKs database som er i slekt med den enkelte hund, samt hundens egne prestasjoner. Indeksene sier altså mer om hvor god den enkelte hund sannsynligvis er som avlshund, enn om dens egenprestasjoner. I dette ligger altså ingen nedvurdering av gode individuelle prestasjoner, men en erkjennelse av at hundenes gener kan være annerledes enn dens egenprestasjoner viser, blant annet pga. god/dårlig trening og andre faktorer.

 

Flere av raseklubbene i gruppe 7 har et samarbeid med Jørgen Ødegård ved Universitetet i Ås (NMBU) som beregner avlsindekser for rasene våre.

 

Kullindeks

 

I en egen kolonne på vår valpeliste finner du en oversikt over kullindeks. Kullindeksen er summen av VILTFINNEREVE OG JAKTLYST på begge foreldrene. Rasens sitt på kullindeks er med andre ord 400.