Nøsteråas Tobias no46177/10 til Berit og Ola Kulseth oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent som ny avlshannhund og elitehund. Tobias er godkjent for inntil 15 kull.

Mor: Skillevollens Emma

Far: US Tomas

 

 

Vi gratulerer!