Neadalen`s Sol Angelica no49922/12 til Silje Jakobsen oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe.

mor: Neadalen`s Super-Belle

far: Neadalen`s Doppler

oppdretter: Kristine og Torgeir Møst

 

 

Vi gratulerer!