”Jaktmessig hadde hun alt på plass i høst da hun fikk sin tredje 1VK m/ck på Kongsvoll/Trippelprøven. Etter det manglet hun altså bare den nødvendige utstillingspremien som kom på plass i Drammen”,forteller Kjetil og ramser videre opp Fames premieringer :

2uk Røros 11/3-06

1ak Raggsteindalen 23/8-08

2ak Bygdin 31/8-08

5vk semi Kongsvoll 26/9-09

1vk m/ck Sjodalen 5/9-10

3vk finale Femunden 27/3-11

1vk m/ck semi Femunden 2/4-11

3vk finale Femunden 3/4-11

2vk Geilo 9/4-11

5vk semi Kiær 22/8-11

1vk m/ck Kongsvoll 23/9-11

2vk Femunden 17/4-12

5vk Femunden 20/4-12

2vk finale Femunden 22/4-12

Vi gratulerer !!