My Hunter Mr Button til Tarjei Bråtveit oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlshannhund. Mr Button godkjennes for inntil 5 kull.

mor: My Hunter Zana

far; Ibber

Oppdretter: Carmen G.Kadim

 

Vi gratulerer!