Balto`s kritikker:

 

Lørdag:
” I vindstille og åpen furuskog jakter Balto utmerket, prima terrengdekning i god kontakt. Senere finnes Balto i stand, røykylling letter presist foran og Balto er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer greit. Straks etter ny stand, reiser villig jerpekull og er rolig i oppflukt og skudd. Har utnyttet sine muligheter på en utmerket måte og tildeles 1. pr. AK skog. 5-5-IB-4-4-4.”
Dommer Bjørnar Boneng.”
Søndag:
”Går ut i et meget godt søk i skog, bruker vind og biotop i beste kontakt. Senere jakter Balto fortsatt meget godt. Finnes i stand, reiser villig og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og setter seg i det 2 orrer letter ved grantrær. Apporterer villig, senere ny stand og to nye orrer letter i det vi kommer til. Balto er rolig i oppflukt og skudd. En meget god skogsfuglhund som i dag tildeles 1. pr AK skog. 5-5-IB-4-4-4.” Dommer Åge Olaussen.

Freya`s kritikker:

 

Lørdag:
”Freya jakter i prima fart og stil, dekker det vekslende skogsterrenget på en stillferdig måte, utmerket kontakt. Senere samme gode søk, finnes i stand, to røykyllinger letter og Freya er rolig i oppflukt og skudd, står fremdeles og på ordre reiser Freya røy, rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer greit. Tildeles i dag 1. pr. AK skog.” Dommer Bjørnar Boneng.
Søndag:
”Starter i et meget erfarent søk på skog, prima bruk av biotop og vind i beste kontakt. Blir borte i skogkant. Freya kommer inn og viser tydelig rapport. Vi følger og Freya går inn i stand. Orrhøne letter når vi kommer til. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent og apporterer villig rype. Senere støkkes rype og er rolig. Får i dag 2. pr. AK skog.” Dommer Åge Olaussen.