Vi vil gjerne omtale premieringer på nettsiden vår. Vi prøver å følge med, men vi er uansett
avhengig av at deltakere og medlemmer melder inn resultater for å få alt med.
Følgende informasjon sendes inn:

Navn på hund (også kennelnavn)
Navn på fører
Prøvested
Dato
Annen informasjon (om noe av interesse som skjedde under/rundt prøven)

Sendes til:

Ove Larsen
tlf 93400277
varmroe@online.no

Har du bilder, sendes det også til

Anniken Friis
tlf 98626524
annikfri@online.no