NISK GS 2013 vedtok krav om kjent status for PRA (rcd1 og rcd4) og CLAD for avlshunder. Etter å ha gått igjennom testede tisper, er listen over avlstisper  nå oppdatert, og alle hunder som mangler DNA-test er tatt av som godkjent avlshund.  Når avlsrådet mottar testsvarene vil tispen igjen kunne godkjennes.

For spørsmål - kontakt avlsrådet

 

For parringer etter 1,4,2014 vil det heller ikke kunne registreres valper i NKK DogWeb uten at begge foreldre har kjent DNA-status. Dette gjelder ALLE
irsksettere