Fra 1.1.2014 innføres det registreringsinstreksjon for HD hva angår irsk rød og hvit setter. Dette er de samme kravene som i lengre tid har vært gjeldende for irsk setter.

Her kan du lese mer om de nye reglene: http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/05/registeringsrekstriksjoner.pdf