NISK representantskapsmøtet i mai 2013 vedtok å søke NKK om at det ble innført krav om kjent DNA status både for CLAD og PRA til hunder som det skulle benyttes i avl. Og CLAD og Vwd for IRHS. NKK hovedstyret har delegert godkjenning av slike søknader til Sunnhetsutvalget. På sitt møte 30.10.13. gjorde utvalget følgende vedtak:

 

SU innvilger Norsk Irsksetterklubb sin søknad om at det for irsk setter innføres krav om kjent DNA-status hos forforeldredyr for CLAD, rcd1PRA og rcd4PRA for at avkom skal registreres i NKK. For rasen irsk rød og hvit setter innføres det krav om kjent DNA-status hos foreldredyr for CLAD og Von Willebrands Disease (Vwd).

I overensstemmelse med HS-vedtak 232/12 innføres det samtidig krav om at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det aktuelle sykdomsfremkallende genet.

Det gis dispensasjon fra krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen tro i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene. Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt fom 01.04.2014.

Vi understreker at dette er krav som gjelder alle irsksettere som skal registreres – ikke bare avlsrådsgodkjente kull.

Skal du benytte en irsksetter i avl må du ha oversikt over følgende helsemessige kvaliteter til avlsdyret:

  1. Kjent HD status – gjennom HD røntgen hos veterinær – avlest hos NKK
  2. Kjent status for DNA CLAD (også Irsk rød og hvit setter)
  3. Kjent status for DNA rcd1 PRA og rcd4PRA
  4. Kjent status for DNA Von Willebrands Disease (kun irsk rød og hvit setter)

DNA statusen kan en få gjennom og teste hunden hos Animal  Helath Trust i England. Testens bestilles på nett og utføres av veterinær etter beskrivelsen som gis på testsettet.  Hele prosedyren er beskrevet på  våre nettsider på www.nisk.no.

Avkom etter både mor og far som er testet fri for de sykdomsfremmende genene vil være arvelig fri, og trenger ikke egen test. Etter hvert som hunder er testet vil DNA statusen fremkomme i DogWeb.