Avd.3 ønsker å avholde klubbprøve for våre medlemmer.

Klubbprøven avholdes lørdag 7. nov 2009. Oppmøte lørdag kl 09.00 på Tingnes på Nes.

Vi tar maks 30 hunder til start, så her gjelder "først til mølla"!

Startavgift kr.300,- Betaler inn på kontonr: 2000. 09. 18882 innen 1. nov

Infomasjon og påmelding på mail til nisk-avd.3@hotmail.com
eller til Kai Kjernsholen på tlf: 97975120

Rune Frankmoen og Terje Hagen har sagt seg villig til og stille opp som dommere.

Møt opp og bidra til aktivitet igjen i avd.3