NISK Avdeling 9 inviterer til klubbmesterskap på Senja lørdag 25.01.20. Samme kveld er vi invitert til å delta på jegerblot arrangert av Midt-Troms Fuglehundklubb i Sørreisa.

Klubbmesterskap
Dato: Kommer
Oppmøte: Tidspunkt og sted for oppmøte kommer

Påmelding til niskavd9@gmail.com innen søndag 12.01.

Vi trenger å vite
- ditt navn
- hundens navn og regnr

Betaling ved oppmøte vha bankkort eller Vipps (kr 150 for en hund, kr 250 for to hunder).

Ps! Hvis du ikke har deltatt på jaktprøve tidligere men har lyst til å prøve deg, så er dette en glimrende anledning. Klubbmesterskapet er uhøytidelig og du vil bli godt tatt imot og få nødvendig opplæring.

Jegerblot 2020
Jegerblotet arrangeres i Sørreisa. Det koster kr 150,- pr person. De som skal delta må bidra med eget vilt til måltidet. Midt-Troms Fuglehundklubb sørger for tilbehør og stiller med kokk som tilbereder mat. På natten går det gratis buss til Finnsnes og Silsand. Vi vil på et senere tidspunkt publisere forslag til overnattingssteder for tilreisende. Den enkelte er ansvarlig for kostnader i forbindelse med overnatting.
NISK avdeling 9 spanderer inngang på jegerblotet for personer som melder hund på klubbmesterskap. 

Påmelding til niskavd9@gmail.com innen søndag 12.01.