På et styremøte i går ble det besluttet at jubileumsfesten skal avholdes lørdag 3.november.

Styret jobber nå med å finne egnede lokaler for festen. Vi kommer tilbake med en invitasjon, men ber dere nå om å sette en rød ring rundt datoen.