Åpent møte med foredrag
Fredag kveld arrangerte NISK avd 5 åpent møte med foredrag av den kjente svenske instruktøren Mattias Westerlund. Foredraget ble avholdt på Scandic Hotel, Kokstad i Bergen.

Mattias Westerlund driver Hundskolan Vision i Arjeplog og har mange års erfaring med hundedressur og kursvirksomhet. Han har tidligere arbeidet ved Hundskolan i Sollefteå. På Hundskolan Vision kombinerer Westerlund sin kunnskap om hunder og deres adferd. Ett av hans spesialfelt er dressur av stående fuglehunder.

På møtet stilte nærmere 40 personer. De fikk en inspirerende og tankevekkende kveld. Mattias Westerlund formidlet sitt budskap på en åpen og inkluderende måte, og viste små filmsnutter for å demonstrere alle poengene sine.

Innlæring og trening i regi av Hundskolan Vision er basert på kunnskap om hvordan vi kan motiverere hunden til å lære. Lederskap skal bygges opp systematisk og trinnvis. Et hovedpoeng er å sikre at hunden lykkes. Når hunden klarer oppgavene sine og får ros, vil vi som førere bli betydningsfulle for hunden. Dette skapes en gjensidig trygghet som danner grunnlaget for lederskapet.

To-dagers kurs i jaktdressur
Resten av helgen deltok i alt ti hunder og førere på teorisk og praktisk kurs med Westerlund.  Hundene hadde varierende alder og modenhet, men førerne hadde selvsagt og ulikt ståsted i sine dressurmetoder. I løpet av de to dagene fikk deltakerne tips og nye tanker om hvordan vi bør gå fram for å lykkes. Vi arbeidet blant annet med sitt, lineføring, apport og ro i oppflukt ved hjelp av dummy.

Den geniale med Westerlunds tilnærming er at man ikke kan gjøre feil i dressuren, fordi vi hele tiden berømmer ønsket adferd. Det handler om å ”bygge”postive sirkler”, gå langsomt fram, finne ro og skape trygghet. Enkelt, men vanskelig å leve opp til i praksis, vil kanskje noen si? Å ha tålmodighet og å gå langsomt fram, er en dyd..

Kurset ga masse inspirasjon til deltakerne! Vi håper mange ønsker å jobbe mer systematisk i sine dressurmetoder på bakgrunn av det vi lærte denne helgen. Takk til Mattias Westerlund og Hudskolan Vision.
Lydighet_500x487.jpg
Lydighetsdressur på banen.
Sitt-dressur_500x756.jpg
Sitt!
Flink...!_500x877.jpg
Flink hund!
Fra banen_500x616.jpg
Apport-innlæring for fører
Finne roen_500x552.jpg
Hund og fører må først finne roen..
Innlegging av apport-bukk_500x375.jpg
...så kan man legge inn apport-bukken
Kursdeltaker_500x265.jpg
Fornøyde kursdeltakere.