Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5

Tid:    Tirsdag 22. januar 2013 kl 1900
Sted:  Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen
Frist for innsending av forslag er 1. januar 2013.

Sakspapirer vil bli utdelt på møtet, Forslag til handlingsplan for 2013 og styrets årsberetning finner du under.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle regnskap
5. Behandle styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
8. Valg av representanter til generalforsamlingen
9. Kåring av årets hunder

Saker som ønsker behandlet på avdelingen årsmøte sende til avd5@nisk.no  innen 1. januar.

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøtet!

Handlingsplan+2013+-+forslag.pdf

%C3%85rsraaport+2012+avd+5.pdf