Innkalling til årsmøte i Avd. 28/1-13 kl. 1900. Sted: Eukanuba (Premium Pet Product) på Alnabru

DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Forslag til handlingsplan og budsjett

7. Saker til generalforsamlingen

8. Innkomne forslag

9. Valg av avdelingsstyre

Frister til årsmøtet: Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, og/eller på GF  er kan sendes til: heidi.aandahl@vikenfiber.no   Senest 2312-12.

Alle er hjertlig velkomne!