Kontaktinformasjon resultatservice:

Heidi Larssen
924 44 591

Her registreres alle prøve- og utstillingsresultater, og vil bli publisert på våre hjemmesider.

Resultater som blir meldt inn til resultatservice blir grunnleggende for "Heder og Ære" på Årsmøte og Årsberetningen.

Styret i avd. 7 oppfordrer derfor sine medlemmer om å registrere sine premieringer til resultatservice.