Norgescup Norsk Irsksetterklubb

Generelle regler:

  • Alle norske irsksettere eller irsksettere av norsk avstamming kan delta
  • Eier av hund må være medlem av NISK
  • Alle jaktprøveresultater i Norden teller
  • En jaktpremie er kun tellende i Norgescup dersom den er meldt til NISK-web senest 4 dager etter en prøves siste prøvedag


Ved innmelding av resultatet skal følgende oppgis:

  1. Hundens registreringsnummer
  2. Hundens navn
  3. Hvilke(n) premie(r) som er oppnådd
  4. Antall dager i VK
  5. Dato og sted for oppnådd premie
  6. Navn på eier

 

Beregning av poeng etter klasse

UK:

1.UK = 3 poeng

2.UK = 2 poeng

3.UK = 1 poeng

 

Plassering i høystatusløp (Unghund Artic Cup, Unghund Grand Prix, Sørnorsk Unghundmesterskap, Norsk Unghundmesterskap lavland, Norsk derby):

Kvalifisering med inntil 6 premierte

1pl 6 poeng 6

2pl 5 poeng 5

3pl 4 poeng 4

4pl 3 poeng 3

5pl 2 poeng 2

6pl 1 poeng 1

 

Semifinale med inntil 6 premierte

1pl 7 poeng 6 + 1

2pl 6 poeng 5 + 1

3pl 5 poeng 4 + 1

4pl 4 poeng 3 + 1

5pl 3 poeng 2 + 1

6pl 2 poeng 1 + 1

 

Finale med inntil 6 premierte

1pl 8 poeng 6 + 2

2pl 7 poeng 5 + 2

3pl 6 poeng 4 + 2

4pl 5 poeng 3 + 2

5pl 4 poeng 2 + 2

6pl 3 poeng 1 + 2

 

I Sør-Norsk Unghundmesterskap er det inntil tre premierte i kvalik og ev seminfinale, og samme poengskala som beskrevet over benyttes.

Premieringer i Norsk Derby semifinale gir 1. poeng ekstra. Premiering i Norsk Derby Finale gir 3 poeng ekstra. Vinner Norsk Derby finale får 10 poeng ekstra 
 

Ved poenglikhet i norgescupen vil den som ha oppnådd poengsummen på færrest premier vinne. Ved fortsatt likhet vinner den yngste.

 

 

AK:


1.AK = 3.poeng 
2.AK = 2.poeng 
3.AK = 1.poeng 
 

 


VK: 


1.VK = 6.poeng 
2.VK = 5 poeng 
3.VK = 4 poeng 
4.VK = 3 poeng 
5.VK = 2 poeng 
6.VK = 1 poeng 

Tillegg for Cacit/Reserve Cacit/ ÆP skog = 5 poeng 
Tillegg for CK = 3 poeng 

Premieringer oppnådd i finale i to-dagers VK eller semifinale i tre-dagers VK 
gir 1 poeng ekstra. 

Premiering oppnådd i finale i tre-dagers VK gir 3 poeng ekstra 

Vinner av NM-konkurranser får 10 poeng ekstra.

Vedtatt på RS 10.05.2020.

Regler NorgesCuup.docx