Imingen`s PR Iza-Bell no33400/12 til Terje Indset oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe.

mor: Imingen`s LI Pin-Up

far: Storstoggas Robbie

oppdretter: Nina og Per Kjelsberg

 

Vi gratulerer!