Imingen`s Lk Prinsesse Ariel no42713/10 til Fredrik Ingilæ oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe.

mor: Imingen`s sa Lollipop

far: US Kuling

oppdretter: Nina og Per Kjelsberg

 

Vi gratulerer!