Avdelingen må ha resultatene fra hver enkelt på mail til:

steni5@online.no

innen 2. desember.


Det gjelder resultater fra jaktprøver og utstilllinger.

De nye, tidligere kunngjorte statutter, legges til grunn for utregningen.

Hilsen

Styret i avd 9