SPESIALUTSTILLING

Utstillingen ble åpnet ved utstillingsleder John Rygg. Deretter startet dommer Petter Steen med å bedømme de 29 påmeldte hundene. Mange fine hunder fikk vist seg fram i ringen, og dommeren inkluderte publikum på en god måte ved å fortelle og vise hva han så etter og vektla i sin bedømming. Ringsekretær Siren Næss og skriver Kristn Fremstad bidro også til grundig gjennomføring av utstillingen. 

På utstillingen ble det utdelt og 3 cert og rekordmange CK, i  alt 11.

Resultatene fra utstillingen:

Best in Show 
Irsk Rød og Hvit Setter
: Snørypa`s Lady Flanagan, Eier Nina Hordnes og Narve Johansen.

Veteran Irsk Setter: Bordalens Elling, eier Eli og Terje Korneliussen.

Best i Rasen (BIR)
Irsk Rød og Hvit setter: Snørypa`s Lady Flanagan, eier Nina Hordnes og Narve Johansen.
Irsk Setter: Mina, Eier Unni Stiansen.

Best i motsatt kjønn (BIM)
Irsk Rød og Hvit Setter: Snørypa`s Red Hugh Aarran, eier Liv Bodil Tufta.
Irsk Setter: Damsgaards C-Cæsar, eier Ronny Davidsen.

Best i Rasen Veteran
Irsk Rød og Hvit setter: Shannonlee Snow Grouse, Eier Nina Hordnes.
Irsk setter: Bordalen`s Elling, eier Eli og Terje Korneliussen.

Følgende 3 CERT ble delt ut
IRHS, Shannonlee Snow Grouse, Eier Nina Hordnes
IS, Skogrypas Black Hawk, Eier Jørgen Krabbedal
IS, Endelausmarka`s Moira, eier Arnstein Haugen

Følgende 11 CK ble delt ut
IRHS, Snørypa`s Red Hugh Aarran, Liv Bodil Tufta.
IRHS, Snørypa`s Lady Flanagan, Eier Nina Hordnes og Narve Johansen.
IRHS, Shannonlee Snow Grouse, eier Nina Hordnes.
IS, Skogrypas Black Hawk, Eier Jørgen Krabbedal.
IS, Damsgaards C-Cæsar, eier Ronny Davidsen.
IS, Bordalens Elling, eier Eli og Terje Korneliussen.
IS, Vestviddas DFT Bella Notte, eier Per Arild Lie.
IS, Nordfjællets Rs Vintergata, eier Tom Knudsen.
IS, Mina, eier Unni Stiansen.
IS, Endelausmarka`s Moira, eier Arnstein Haugen.
IS, US Isis, eier Eirik Sande.

Vandrepremier for utstillingens beste hund jaktpremierte  hund
Endelausmarka’s Moira, eier Arnstein Haugen (se forsidebilde)

Picture3_520x351[1].jpg
Nina Hordnes med Lady Flanagan, dommer Petter Steen, Unni Stiansen med Mira

RIKHOLDIG PROGRAM FOR STORE OG SMÅ

Barn og hund  Da utstillingen var over var det barnas tur. Seks ekvipasjer barn og hund gjorde en flott innsats i ringen, der dommer John Rygg gavmildt delte ut velfortjente premier til alle.
Barn og hund på Myrbø.jpg
Flink fører og hund. Dommer John i bakgrunnen.
 

Neste post på programmet var apport-konkurranse ved Eirik Sande. I alt 11 AK hunder og 4 UK hunder deltok. Vinnere i AK ble Grimasteggen's Jenny til Silje Jakobsen, mens Røddrømmen's Adele til Vigdis Ingebrigtsen vant UK.

Petter Steen holdt deretter et foredrag i utstillingsteltet, der han snakket om de to irske setterrasene, deres historie og hva som skiller dem. Han påpekte blant annet det problematiske med at Rød Irsk Setter ikke har jakthund-kriterie i sin rasestandard, noe som lettere åpner for utvikling av showdog varianter. I andre delen av foredraget sitt gikk Petter Steen nærmere inn på hva han ser etter og vektlegger i sin bedømming. Han gjennomgikk ulike spesifikasjoner som høyde, kroppsutforming, pels, temperament og bevegelse. Han poengterte at han som dommer likevel vektlegger helheten, og at hunden skal framtre harmonisk og med perfekt balanse mellom de ulike elementene.  Det ble et veldig interessant og lærerikt foredrag for mange interesserte tilhørerne.  

Neste post på programmet var mulighet for å ta apportbevis. De to hundene som meldte seg klarte prøven med glans, US Bambus og US Atos.

Deretter ble det arrangert konkurranse i sprint og appelldressur for rundt 15 påmeldte hunder. Det ble gjennomført på banen under ledelse av Vigdis Ingebrigtsen og Nina Hordes. Vinnende hunder var  US Isis til Eirik Sande i sprint og Grimasteggen's Jenny til Silje Jacobsen i dressurkonkurransen.  

På slutten av dagen ble det utdeling av premier i teltet, sammen med et rikholdig utvalg av gevister fra loddsalget.  

NISK avd 5 vil takke alle som har bidratt  for gjennomføring av arrangementet, ikke minst  trofaste medlemmer i klubben som sto for betjening av kiosken, Eli Korneliussen, Linda og Egil Madsen og Wencke Bjorland. Takk også til medlemmer med familie og venner som slutter opp om våre arrangementer. Styret opplever at en kombinasjon av utstilling, konkurranser og sosialt samvær er en god måte å skape fellesskap i klubben.

Anniken Friis

Leder NISK avd 5
Picture1.jpg
Folk koser seg i solen