Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Fastsette representantenes stemmer. 3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere. 4. Beretning for perioden fra 11. august 2010 5. Regnskap for perioden 2010 6. Hovedstyrets forslag til handlingsplan. 7. Fastsette årskontingent. 8. Hovedstyrets forslag til budsjett. 9. Innkomne forslag. 10. Valg. Distriktssamling I forbindelse med generalforsamlingen vil det bli innkalt til distriktssamling. Denne starter søndag 8. mai kl. 10:00 ”Temadag ”Rasens og klubbens utvikling i tiden fremover” Denne starter søndag 8.mai kl. 12:00 Hvis det er medlemmer som ønsker å delta på middag lørdag kveld må de melde seg på til post@nisk.no eller sms 97 48 27 75 innen 05.mai slik at vi får gitt beskjed til hotellet.