Normal praksis i NISK har vært at styret presenterer forslag på valgkomité under generalforsamlingen. I år har det kommet inn ett privatforslag som er fremlagt i saksdokumentene. Styret anser derfor at det er mest ryddig å fremlegge eget forslag nå, i forkant av generalforsamlingen.
 

Styrets forslag til valgkomité er:

Leder : Espen Bjørbæk (ny) 

Medlem :Per Sandanger (fortsetter, valgt i 2008)

Medlem : Karin Morstad (fortsetter, valgt i 2008)

Vara : Birger Stene (ny).