Så glad blir du når du finner vandrefasanen!

Når: Søndag 11. november klokka 08:00

Hvor: Hauer gård, Trøgstad

Hva: Fasancupen har vært et svært populært tilbud blant våre medlemmer, og vi håper på et minst like godt oppmøte i år. 

Nye regler: Deltakerne deles i inntil fire grupper (avhengig av antall påmeldte) og konkurrerer om å kvalifisere seg til finale etter lunsj. Det vil normalt være 6 AK-hunder og 4 UK-hunder i finalen. 

Etter endt kvalifisering deler dommer inn hundene inn i fire kategorier:
Kategori A – stand, ro i oppflukt
Kategori B – stand
Kategori C – rangeres etter søk
Ukategorisert

Kategori A-hundene vil normalt komme til finalen. Hvis det er ledig plass til flere, får de beste kategori B-hundene disse plassene. Er det fremdeles ledige plasser skal de beste søkerne få disse. Dommerne konfererer om dagens prestasjoner for å få de beste hundene videre.
Se nye retningslinjer for fasancup i NISK avd.1 

Påmelding skjer derfor etter "først til mølla prinsippet" via innbetaling til kontonummer: kto.nr. 5188.10.15726 - OG - mail til reidar_loe@hotmail.com (oppgi om du skal stille i UK eller AK, navn og alder på hunden og om du er medlem i Avd. 1.

Før på ditt navn, hunden(e)s navn og hunden(e)s alder når du sender inn påmeldingen. Det koster kr. 350,- pr ekvipasje å delta. Førere med flere hunder betaler full pris for de to første av hundene og kr. 75,- for de øvrige, og fordeler selv slipptiden mellom de hundene de har med seg. Mer informasjon kommer når tiden nærmer seg.

Påmeldingsfrist: 5. november.