Her ligger vedlagt deltakerlisten til Kongsbergprøven. Partilister blir lagt ut ved opprop.

Deltagerliste Kongsberg.xlsx