Nisk avd 5 har gjennom hele vinteren og våren 2011 gjennomført et innholdsrikt apportkurs for fuglehunder på Myrbø Dyresenter i Bergen, der hovedformålet har vært opplæring og trening i lydighetsapport. I tillegg til grunnleggende apporttrening har vi og fått innføring i trening på vann og spor, øvelser som inngår i apportprøver. Kursleder har vært Randi Schultze. To helger har hun kommet over fjellet til Bergen, der kursdeltakerne har fått intensiv instruksjon.

Det har vært et lærerikt halvår, både for hunder og førere. Kurset startet opp i januar med gjennomføring av alle trinnene vi nøysommelig må trene med hunden, fra holde, bære, gripe og søk apport, først med dummy og etter hvert med fjær og fugl. Se reportasje fra første del av kurset her.

Siden januar har kursdeltakerne trent sammen hver eneste uke. Vi har gått trinnvis fram, etter framdriftsplanen til Randi. Våre lokale representanter i styret, Vigdis Ingebrigtsen og Fritjof Stangnes har stått for oppfølging fra uke til uke, både ved formidling av ”lekse” på e-post og praktisk tilrettelegging. I tillegg har Randi vært tilgjengelig for spørsmål gjennom hele kursperioden, noe deltakerne har kunnet benytte seg av i forbindelse med egentreningen hjemme.

Da Randi kom til andre kurshelg 29.april – 1. mai var vi alle ganske spente på hva vi klarte å vise fram av resultater etter vinterens trening. Som første helg hadde vi også nå både teoretisk og praktisk gjennomgang av øvelsene.

Søkapport
Fredag startet vi med gjennomgang av søkapport etter to objekter. Vi fikk mange gode råd til opplæringsfasen: ikke blande dummy og fugl før ”alt sitter”, trene i motvind, følge hunden ut, øke avstanden langsomt, bruke behersket ros. Og ikke minst, ikke legge for mye press på hunden. Uteblir gleden, bør vi roe oss ned og vente litt. Etter gjennomgang av alt innen søk apporten var det tentamen i apportprøve. Selve prøven skulle avvikles lørdag morgen.

Apportbevis til mange deltakere!
Resultatet lot ikke vente på seg. Av i alt 21 deltakere som deltok gjennom hele kurset fikk i alt 13 hunder apportbeviset denne kurshelgen. De som ikke greide det lå likevel ikke langt etter i løypa. For mange sto det bare om enkelte momenter som ikke var helt på plass. For disse gjelder det å fortsette treningen. Flere tar sikte på å sikre seg beviset i løpet av våren og sommeren.

I følge Randis utsagn er resultatene fra vårt “fjernstyrte” kurs helt på høyde med andre kurs hun holder. Når det kommer til stykket handler det jo mye om å gjøre de rette tingene, og om å øve jevnt og trutt...

Spor- og vannapport
I tillegg til å apportbeviset sto instruksjon i vann- og sportapport på programmet andre kurshelg. For mange ble dette en ny og spennende innføring i fine treningsopplegg for hund og fører, aktiviteter som egner seg godt sommerstid. Først fikk vi demonstrert hvordan man legger ut en sporløype. En blodig rype ble trukket etter en “miniløype” med markering av knekkpunkt. Løypa ble lagt i medvind, og en etter en ble hundene hjulpet til å finne sporet og følge det til enden, der det lå en rype. Deretter var det apportkommando og tilbake til start for avlevering.
 
Det var interessant å observere hvor fort hundene skjønte poenget. I følge Randi er det heller ikke nødvendig å trene mye på spor, dersom apporten sitter og hunden gjennomfører henting og avlevering etter oppskriften. På kurset fikk vi gjenomgått hva som trekker på en apportprøve. Poengene beregnes ut fra kvaliteten i sporarbeidet, behandling av viltet, og avleveringen. Rask og målrettet arbeid er selvsagt målet. Nøling, distraksjoner, dårlig grep om viltet og andre momenter trekker ned.
 
Siste kursdel handlet om vannapport. Liker hunden din bading og svømming er det til hjelp. En UK-hund på trenger riktignok ikke svømme så langt. Men kravene til en AK-hund på apportprøvene er å hente viltet 50m fra land, og først forsere et våtmarksområde, gjerne med bløt grunn og vegetasjon. På prøven kastes viltet ut fra båt og det går skudd. For å trene opp hunden i disse øvelsene er det en stor fordel å være flere sammen. Da kan man kaste ut byttet og hjelpe hverandre.

På kurset fikk vi demonstrert hvordan vi skal trene, og fortalt hva som teller og trekker på prøve.

Videre trening
Etter siste kurshelg med Randi Schulze har vi fortsatt å trene søkapport, spor og vann hver uke, noe vil skal holde på med fram til sommeren. Noen våger kanskje å melde seg på Vorstehklubbens apportprøve som skal avholdes på Askøy i juni? Der har vi forresten fått løfte om at vi uansett skal få lov til å delta på alt, selv om vi blir slått ut i en øvelse. På denne måten kan selve apportprøven fungere som trening for de som er litt ”nye i gamet”.

Uansett hvor langt vi klarer å trene våre hunder i spor- og vannapport, har kurset gitt oss innsikt i en spennende og utfordrende disiplin innen fulgehundsporten. Gjennom kurset ble vi inspirerte til å trene systematisk på det vi har lært. Gjennom videre arbeid, også i regi av Nisk, håper vi å utvikle større interesse for denne delen av hundetreningen, og kanskje bidra til å rekruttere flere hunder og førere til apportøvelser framover.

Helga står klar med alle dummiene..

Kjell og Guffen

Sitt!

Takk!

Fin avlevering.

Søk apport!

Nina med en av sine rød-hvite

Silje og Jenny

Litt godsnakking med hunden hjelper på konsentrasjonen

Jørgen og Apasje

Terry og Tor er klare for vannapport

Terry i vannet

Vigdis admimistrerer øvelsene

Greit med hjelp fra båt.

Foto: Joakim Skuggen, Nina Hordnes og Anniken Friis

En stor takk til Randi Schultze for god kursledelse og til alle positive deltakere på apportkurset!

For Styret i Nisk avd 5, Anniken Friis