Apport er et viktig element enten vi snakker om jakt eller prøver. Du må selv sørge for å lære hunden din apport, men hos oss kan du nå få muligheten til å skaffe deg apportbeviset.

Sted er Vestsideveien 88 utenfor Lierbyen.

Datoene er 30.juni alt. 9.august.

Klokkeslett kl.19.00.

Ring Morten for påmelding og spørsmål på 97 68 04 14.

De som har kombi-bevis (sauebevis/apportbevis) tar med dette i tillegg til kr.100,- for påmelding.

Vel møtt!!