Årsmøte 2015 i NISK avd 5 Hordaland

Tid:    Torsdag 28. januar 2016 kl 1900.
Sted: 

Sakspapirer vil bli lagt ut på denne hjemmesiden vedlagt Innkalling til Årsmøte senest 2.uker før møtedato.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
  2.  Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3. Behandle styrets beretning
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Behandle innkomne forslag
  6. Behandle styrets handlingsplan og budsjett
  7. Valg av avdelingsstyre
  8. Valg av utsendinger til Representantskapsmøtet
  9. Kåring av Årets hunder og Hokus Pokus Pokal

Saker som ønsker behandlet på avdelingen`s årsmøte sendes til avd5@nisk.no  innen 7. Januar 2016.

 

Forslag til kandidater til valget sendes Valgkomitè innen 7.Januar 2016

Valgkomitè består av:

Anniken Friis - annikfri@online.no

Svein Erik Andresen - sveinerik.andresen@yahoo.no

Eli Korneliussen - elikor46@gmail.com

 

Mvh Styret i avd5